Funktionärer 2020

Uppdaterades: 25 mars 2020

Nedan finner du kontaktinformation till Braskens funktionärer för 2020 i funktionärsrollsordning.

Harriet Nilsson

Anmälningsmottagare till månadsträffar

Ann-Britt Holmgren

Anmälningsmottagare till månadsträffar

Annalena Palmér

Folkhälsoansvarig

Carin Johansson

Hemsidesansvarig

Ingrid Enge Sveider

Hemsidan

Carin Johansson

Informationsansvarig

Inga-Britt Lindquist

Kommunens Pensionärs Råd (KPR)

Ulla Hargius

Lotterier, ansvarig

Sören Lindquist

Lotterier, biträdande

Carin Johansson

Marknadsföring

Ingegerd Nilsson

Medlemsregistret, ansvarig

Carin Johansson

Medlemsregistret, biträdande

Bengt-Olov Johansson

Programansvarig

Britt-Marie Lindberg

Programkommitté

Inga-Maj Carlsson

Programkommitté

Ulla Hargius

Programkommitté

Anita Holm

Rekryteringsansvarig

Stig Åkerman

Reportage (bild, text & Corren)

Annika Sjölin

Reseombud

Carin Johansson

Reseombud

Ulla Hargius

Reseombud

Sture Mossberg

Revisor

Leif-Åke Carlsson

Revisorsersättare

Henry Nilsson

Trafikombud

Sören Lindquist

Trafikombud

Carin Johansson

Valberedningens ordförande

Anita Holm

Valberedning

Lennart Lindberg

Värd

Göril Hermansson

Värdinna

Carin Johansson

Webbredaktör

Ingrid Enge Sveider

Webbredaktör

Inga-Britt Lindquist

Äldreomsorg

Publicerades: 06 mars 2017 Uppdaterades: 25 mars 2020