SPF Seniorerna - Din röst i samhället

Uppdaterades: 07 november 2016

SPF Seniorerna vill vara Din röst i samhället. På kongressen 2014 antogs de fyra grundpelarna på vilka allt arbete inom SPF Seniorerna fokuseras!

Vi-anda och Identitet

Vi genomför kontinuerliga gemensamma insatser för att bli starkare och få större genomslag för våra idéer till förmån för Sveriges seniorer.

Rekrytera och Behålla

Vi arbetar intensivt för att vara en attraktiv organisation med ett bra medlemserbjudande till alla seniorer.

Påverkan och Inflytande

Som seniorernas röst i samhället bedriver vi ett aktivt påverkansarbete för att göra skillnad och säkra en god äldrepolitik.

Synas och Höras

Vi ska alltid vara proaktiva i vår kommunikation och ta för oss i debatten för att stärka bilden av oss som en offensiv seniororganisation.

Här hittar du SPF Seniorernas verksamhetsberättelse för 2015.

Publicerades: 07 november 2016 Uppdaterades: 07 november 2016