God munhälsa

Uppdaterades: 29 mars 2017

God munhälsa är värdefull för välbefinnandet i alla åldrar, inte minst för våra allt fler äldre. Med stigande ålder ökar ofta risken för sämre munhälsa. Det är då viktigt att fortsätta med bra vardagsrutiner och regelbundna undersökningar för att behålla munhälsan hela livet.

Folktandvården vill gärna komma ut till oss och prata om äldres munhälsa. De informerar om:

  • hur man kan påverka sin munhälsa
  • vilken betydelse sjukdom och medicinering har för munhälsan
  • vilka behandlingsmöjligheter som kan finnas samt ekonomiska villkor och möjligheter till ekonomiskt stöd

All information hittar du här!

Är ni intresserade av att vi bjuder in dem till en månadsträff? Kontakta någon av våra ansvariga för folkhälsofrågor; Stig Åkerman och Jane Berggren på folkhalsoansvarig@spfbrasken.se respektive folkhalsa@spfbrasken.se eller prata med Stig eller Jane på nästa månadsträff!

 

Publicerades: 29 mars 2017 Uppdaterades: 29 mars 2017