Månadsträff "De svenska världsarven"

Uppdaterades: 22 oktober 2017

Etnolog Monika Minnhagen-Alvsten berättade om våra världsarv från Höga kusten, till radiosändaren i Grimeton i Halland. Hällristningar, vikingatida lämningar, städer, gruvor, odlingslandskap är delar av vår historia som har blivit världsarv.

Världsarv kan vara byggnader eller natur som med sin utformning eller sitt speciella läge har bedömts som särskilt värdefulla för att kunna visa människans förmåga att utveckla och skapa. Tyvärr har mycket förstörts vid krig och orostider. Men mycket finns kvar. Här i Sverige har vi 15 platser som har godkänts som världsarv av UNESCO  som är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur (av det engelska namnet United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Bengt-Olov öppnade månadsmötet och hälsade etnolog Monika Minnhagen välkommen att berätta om våra Svenska världsarv.

Monika började med att ge en orientering om världsarv i allmänhet och då speciellt de svenska, vilka ger en bild av vår kultur genom gångna tider.

Vi har för närvarande 15 svenska världsarv, som Monika beskrev enligt följande (angivna år är Unescos beslutstidpunkt):

 1. Höga kusten (år 2000) är ett säreget landskap, som bildades av en landsshöjning på 300 meter sedan den senaste istiden.
 2. Laponia (år 1996) är Europas största orörda vildmark med minnen från ett gammalt kulturlandskap med mänsklig verksamhet.
 3. Birka och Hovgården (år 1993) har välbevarade bevis på affärsverksamhet från vikingatiden.
 4. Hansestaden Visby (år 1995) är en gammal Hansestad från medetiden, då beväpnade, främst Tyska, handelsfartyg bildade sammanslutningar för en säker affärsverksamhet.
 5. Gammelstads kyrkstad, utanför Luleå (år 1996) visar kyrkstugor och kyrkstall, där långväga sockenbor kunde bo under sina kyrkobesök.
 6. Falun och Kopparbergslagen (år 2004) är ett område som omfattar det historiska industrilandskapet kring Falun och Stora Kopparberget.
 7. Engelsbergs bruk (år 1993) anlades1681 av häradshövdingen Per Larsson Gyllenhöök och utvecklades till ett av Europas modernast järnbruk på 1700-talet.
 8. Drottningholms slott (år 1991) är ett kungligt lustslott beläget i Drottningholm på Lovön i Mälaren. Sedan 1981 är Drottningholms slott kungafamiljens officiella bostad.
 9. Örlogsstaden Karlskrona (1998) grundades på 1600-talet och är en bas för Sveriges örlogsflotta.
 10. Hälsingegårdar (år 2012) är sju timrade gårdar som visar en byggnadstradition med stora och rikt utformade och dekorerade hus från 1800-talet.
 11. Radiostationen i Grimeton (år 2004) är en anläggning med ett flertal radiosändare och antenner av olika slag från 1920-talet. Antennerna var en viktig länk för utvandrarna till USA.
 12. Skogskyrkogården i Stockholm (år 1994) invigdes 1920 och är Sveriges största kyrkogård med 100000 gravplatser.
 13. Södra Ölands odlingslandskap (år 2001) är ett område på södra öland som brukats sedan stenåldern.
 14. Hällristningsområdet i Tanum (år 1994) är en plats i Bohuslän där det finns flera stenhällar med stora mängder av hällristningar från bronsåldern. Hällen har närmare 300 inhuggna figurer.
 15. Struves meridianbåge (år 2005) ingick i ett projekt att mäta jordens rundning.

Efter Monikas föredrag presenterade vår ordförande Bengt-Olov fyra nya medlemmar och hälsade dem välkomna till Brasken.

Restaurang Lagerbladet serverade kaffe med bröd, som följdes av lotteriet. Ulla efterlyste flera gåvor, som vinster till nya lotterier.

Bengt-Olov avslutade månadsträffen med att tacka Monika Minnhagen för hennes intressanta föredrag om de Svenska världsarven.

Vid pennan; Stig Åkerman

Publicerades: 22 oktober 2017 Uppdaterades: 22 oktober 2017