Månadsträff "Sång blir aldrig Dement”

Uppdaterades: 29 mars 2017

Braskens medlemmar mötte upp till denna månadsträff den 15 mars. Inbjuden att underhålla var Musikpedagog Birgitta Andersson.

Ordförande Bengt-Olov öppnade mötet. Han började med att informera om ett jubileum, SPF Seniorerna Östgötadistriktet firar 40-års jubileum torsdagen den 17 augusti, en stor händelse, som berör oss alla. Hela Friluftsmuseet Gamla Linköping kommer att nyttjas och många aktiviteter planeras för att fira detta. Alla är välkomna!

Bengt-Olov informerade också om nya Brasknytt, där berättas om vårens kommande resor samt om en 5-dagars resa till Tyskland, 2-6 oktober.

En paus med kaffe gav oss tillfälle till trevligt mellansnack.

Birgitta började sitt föredrag med att berätta om erfarenheter från sitt arbete som musikterapeut. Hon nämnde en gripande historia, om en liten flicka, som var gravt svårtillgänglig. Ingen kunde nå fram till henne, men Birgitta försökte att närma sig henne med en liten barnvisa. Hon märkte då att flickan genast började ta åt sig och till och med började sjunga och fylla i med text. Birgitta hade nått fram till henne!! Fortsättningsvis blev det många fler sångstunder som hjälpte denna flicka att tillfriskna.

Birgitta fortsatta sitt arbete med att "bota" med sång. Hon blev bl.a. inbjuden att föreläsa och sjunga för ett stort antal patienter i Stockholm, där även drottning Silvia skulle närvara. Drottningen blev så intresserad att hon bjöd in Birgitta till ett privat och givande samtal.

Birgitta berättade om sitt framgångsrika arbete med att hjälpa bl.a. demenspatienter, att med sång med bli mer aktiva. Vi upplevde Birgitta som intressant, som blandade allvar och humor på ett givande sätt.

Mötet avslutades med lotteriet, som Ulla och Jan-Ola skötte med vanlig ackuratess.

Bengt-Olov tackade Birgitta för hennes intressanta föredrag och önskade oss alla välkomna till nästa månadsträff den 19 april, med föredrag av professor Anders Törnvall.

Vid pennan: Stig Åkerman

Publicerades: 29 mars 2017 Uppdaterades: 29 mars 2017