Årsmöte & månadsträff om potatis

Uppdaterades: 13 mars 2017

Onsdagen den 15 februari samlades ett stort antal medlemmar till årsmöte och efterföljande månadsträff om "Potatis från Peru till idag" på restaurang Lagerbladet i Linköping.

SPF Seniorerna Brasken Linköpings årsmöte

Vår ordförande Bengt-Olov Johansson öppnade årsmötet och önskade alla medlemmar välkomna. Han inledde med en parentation över bortgångna medlemmar under år 2016, genom att läsa en dikt skriven av vår egen Harriet Nilsson. Parentationen avslutades med en tyst minut.

Årsmötet startade. Till ordförande valdes Jan-Erik Lövbom, ordförande i SPF Seniorerna Östgötadistriktet. Som mötessekreterare valdes Margareta Klingspetz. Att justera årsmötesprotokollet valdes Henry Nilsson och Stig Åkerman.

Årsmötet genomfördes enligt den godkända föredragningslistan. I de utdelade årsmöteshandlingarna fanns också verksamhetsberättelsen för 2016, resultat- och balansräkning för 2016, revisionsberättelsen för 2016, budget och verksamhetsplan för 2017, styrelsens sammansättning och funktionärer för 2017. Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2016.

Beslut fattades att höja årsavgiften till Brasken med 30:- (till 100:-) från och med 2018. Det betyder att den totala årsavgiften blir 240:- , uppdelat på 130:- till förbundet, 10:- till distriktet och 100:- till Brasken.

En motion från Carin Johansson, behandlade frågan om den "personliga integriteten" vid fotografering på månadsträffar, resor och andra aktiviteter i enlighet med Person Uppgifts Lagen (PUL). Beslut fattades att om någon inte vill fotograferas på nära håll eller namnges så skall detta skriftligen meddelas till styrelsen. Grupp- och översiktsbilder får däremot fritt publiceras.

Under "Övriga ärenden" uppmärksammade Bengt-Olov också de mest mötestrogna under 2016. Som vanligt hade Berit Ericsson (förutom ett antal personer i styrelsen och funktionärer) varit med på alla 11 månadsträffar! Jane Berggren, Inga-Britt Falkman och Ulla Svensson hade alla varit med på 10 månadsträffar. Alla fyra damer fick mottaga en bok och en kram som tack!

Bengt-Olov tackade Jan–Erik Lövbom för ett väl genomfört årsmöte.

Månadsträff "Potatis från Peru till idag"

Vi fortsatte med månadsträffen som inleddes med kaffe och en räkmacka.

Därefter hälsade Bengt-Olov nya närvarande medlemmar välkomna; Barbro Almberg, Lilly Andersson, Astrid Boman, Laila Fäldt, Ann-Britt Holmgren, Kerstin Karling, Ulla Ohlsson, Christina Pira, Annika Sjölin, Börje Svensson och Laila Svensson. På grund av problem med att få ut data från det nya medlemsregistret så missade vi tyvärr att välkomna Helmi Jönestam som också var närvarande! Det kommer vi att åtgärda vid nästa månadsträff som Helmi är med på. Totalt har vi fått 25 nya medlemmar sedan 1 januari 2016.

Därefter var det dags att lämna över ordet till månadens inbjudna gäst; Kari Pettersson som visade bilder och berättade om vår kära "knöl" dvs. potatisen! Kari vet allt om potatis. Hon är potatisbonde från Bjälbo och aktiv i potatisodlarnas föreningar och är dessutom utsedd till "Potatisambassadör".

När vi behöver potatis väljer vi att köpa en fast eller mjölig potatis, beroende på vad vi ska laga för mat. Exakt vilken sort har vi däremot oftast lite mindre vetskap om. Den mest populära sorten i Sverige är King Edward. Genom att läsa på förpackningen kan man oftast få mer information. Det finns över 3000 sorters potatis i världen, i Sverige använder vi ca 100 sorter.

Kari gav oss sedan en intressant information om potatis och potatisodling. Hon rapporterade bl.a. om en studieresa som hon gjort till Peru. Odlingarna där sker på över 2000 meters höjd. Där blir potatisarna mer tjockskaliga och får en starkare smak och är av de mera ursprunglig sorterna.

Efter att Kari hade berättat mycket om potatis, hade det blivit tid för dagens lotteri, idag med inslag av potatisvinster som Kari hade bidragit med. Ulla Hargius och Rune Fritz ropade ut vinsterna till några med mera tur än dom flesta.

Bengt Olov summerade avslutningsvis vår februariträff, med årsmöte och ordinarie Braskenträff. Han tackade Kari för all potatiskunskap. Han tackade också oss andra 72, som kommit för att umgås, Han avslutade nu denna träff och önskade oss välkomna till nästa som hålls den 15 mars, då musikpedagogen Birgitta Andersson kommer att tala om "Sångens betydelse för glädjen i livet".

Vid pennan: Stig Åkerman, redigerat av Carin Johansson

Publicerades: 13 mars 2017 Uppdaterades: 13 mars 2017