Månadsträff "Männen utan ansikte"

Uppdaterades: 29 maj 2017

Till denna träff var professor Anders Törnvall hos oss för att tala om Stasi, den fruktade spionorganisationen inom DDR. Vi var 43 medlemmar som samlats, varav några kommit från Roxen och Eklandet.

Vår ordförande Bengt-Olov Johansson inledde träffen med att överraska oss med informationen om att Brasken har blivit utsedd till årets förening inom SPF Seniorerna i Östergötland, vilket meddelats vid Distriktsstämman i Mjölby tidigare i april. Något som vi alla får glädjas åt och vara stolta över!

Carin Johansson informerade att det nya medlemsregistret ännu inte fungerar fullt ut. Bengt-Olov och Carin hälsade därför äntligen Helmi Jönestam välkommen till Brasken, eftersom informationen om Helmi tidigare missats i det nya registret.

Carin fortsatte med att, på SPF Seniorerna Östgötadistriktets vägnar, hälsa alla välkomna till distriktets stora 40-års jubileum som firas den 17 augusti på Friluftsmuseet Gamla Linköping. Carin riktade också en speciell inbjudan till jubiléet till distriktets hantverkare och konstnärer, som är välkomna att presentera sig, ställa ut och sälja sina alster.

Inga-Maj Carlsson talade om att vi kommer att ha en vinprovning den 12 oktober. Intresserade kan anmäla sig till henne. Mer information kommer.

Inga-Britt Lindquist, vår representant i kommunens pensionärsråd (RPR), informerade om ett pågående arbete, som syftar till att hjälpa äldre som lider av ensamheten. Försök studeras över vad som kan göras för att på olika sett engagera ensamma människor. Vidare vad som kan göras för att förhindra fallolyckor som drabbar många äldre. En annan fråga är kosthållet då alltför många gamla blir undernärda av för dålig mat. Dessa frågor bearbetas både på lokal- och regionsnivå, varför vi kommer att informera mer om detta vid kommande månadsträffar .

Professor Anders Törnvall började sitt föredrag med att anse oss vara i en lämplig ålder för att kunna minnas DDR-tiden. Anders ville tala om några ansikten bland Stasis spioner.

DDR var en kommunistisk regim styrd av Ryssland. Stasi var den fruktade spionorganisationen i DDR, som med brutala metoder övervakade personer. Anders talade om att deras spioner hölls helt anonyma och var fruktade för sin gränslösa grymhet, som skoningslöst angav de personer som inte tilltalade maktens män.

I Sal 26 på US framträdde en oktoberkväll en tysk föredragshållare vi namn Hermann Kant. Han höll ett lysande föredrag som applåderades, men ingen visste att denna man hade varit en fruktad spion inom Stasi med kodnamnet "Meister".

På universitetet i Stockholm föreläste Rudiger Bernhardt. Han talar god svenska och är specialist på språk och politik. Också han fick mycket applåder. Ingen visste då att han under täcknamnet "Faust", tillsammans med Kant, var några av de otäckaste spioner som funnits. Anders kom också i kontakt med en annan tysk, Alexander Radler, som han hjälpte på olika sätt bl.a vid studier i Lund.

Som student reste Anders mycket till Rostock, där han hjälpte till med bl.a. tidningar och litteratur. Denne Radler visade sig vara spion med täcknamnet "Tomas". Han hade till uppgift att ta sig in i den svenska kyrkan och ställa till stor skada och även skapa vänstift med en DDR-kyrka. Även Linköpings stift fick en vänkyrka i DDR. Ändamålet var att DDR lättare skulle kunna slussa spioner in i Sverige. Radlers mål var att bli medlem i Kyrkornas Världsråd i Geneve. Hans liv har senare blivit ett TV program.

DDR satsade mycket på Sverige, eftersom Sverige var neutralt och lätt att ha som transitland för spioner till övriga Skandinavien. Personer som straffades av Stasi fick vanligtvis 6 års fängelse i ett fruktat gammalt Gestapofängelse. Dessa fångar blev psykiskt nedbrutna för resten av sina liv.

Stasi var en stor organisation, med 160 000 personer som arbetade med information. I ett arkiv i Tyskland finns det 1,2 km dokument med huvudsakligen personuppgifter. All dokumentation om DDR är öppen i Tyskland, medan motsvarande information i Sverige fortfarande till stora delar är hemligstämplad.

Efter Anders Törnvalls intressanta föredrag kom turen till träffens lotteridragning som Ulla Hargius som vanligt skötte, idag tillsammans med Henry Nilsson som utropare .

Nu avslutade Bengt-Olov träffen. Han passade på att meddela att programkommittéen är klar med höstens program, som snart kommer ut i det nya programhäftet. Han uppmanade oss också att vi ska titta in på vår hemsida lite då och då, där Braskens pågående verksamhet informeras. Till sist är vi välkomna till nästa Månadsträff den 17 maj med "Jules Sylvain i våra hjärtan".

Vid pennan: Stig Åkerman, redigerat av Carin.

Publicerades: 29 maj 2017 Uppdaterades: 29 maj 2017