Östgötatrafikens nya biljettpriser

Nya rabatter för fler kundgrupper. Den 1 februari förändrades våra rabatter. Brukar du köpa en rabatterad biljett kan du läsa om förändringarna nedan och kolla upp priset.

Så här förändras rabatterna

  • Seniorrabatt ändrar namn till pensionärsrabatt och gäller för alla personer med allmän pension (oavsett ålder) och för personer som har aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. Den tidigare seniorrabatten gällde endast för personer över 65 år.
  • Ungdomsrabatt ges till personer 7–19 år. Tidigare var åldersgränsen 7–25 år.
  • Studentrabatt införs på alla biljetter. Tidigare erbjöds studentrabatten enbart på 30-dagarsbiljetten.
  • Personer med beviljad färdtjänst får även fortsättningsvis rabatt i kollektivtrafiken.

Rabatten är 30 procent på det ordinarie biljettpriset för samtliga grupper ovan.

Biljettpriser från 1 februari