Planerade aktiviteter hösten 2020

Uppdaterades: 18 november 2020

Vi vet inget om vilka coronarestriktioner som kommer att råda i höst, men planer för distriktets kommande verksamhet finns.

Folkhälsodag - 15/9 - inställt
Årets folkhälsodag kommer att handla om hur vi kan leva friskare och må bättre. Vi kommer även att ta upp tandvård och tandhälsa samt nya kostråd från Livsmedelsverket.

Ekonomi - kassörer 17/9 - genomfört
Utbildning, information om kassörens arbete i föreningen. Vänder sig till alla kassörer i våra föreningar.

Valberedningsutbildning för föreningarna - inställt
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder digital utbildning som även kan genomföras fysiskt. Genomförs som studiecirkel med tre träffar. Utbildningen är på basnivå och innehåller matriser som kan skrivas ut och fyllas i.

Webbsystemet - genomfört
del 1 - grundläggande sidhantering 25/9
del 2 - bildhantering 2/10
del 2 - bildhantering 29/10

Medlemsregistersystemet 9/10 - genomfört
Grundutbildning och manualer för Miriam.

KPR-forum 16/10 - genomfört
Information om det regionala pensionärsrådet
Östgötatrafiken
Cristina De Amaral från Studieförbundet Vuxenskolan och
Martin Engman från SPF Seniorernas förbundskansli medverkar.

Ordförandekonferens 22-23 oktober i Vårdnäs - genomfört
Studieförbundet Vuxenskolan - stöd för inspelningar och digitala mötesrum
Vårdcentralutredningen
Capella AB - juridik och formaliteter m m för seniorer
Stimulansbidragen
Marknadsfrågor, rekrytering Veronica Sjölin från förbundskansliet
Avtackningar
Årets förening 2019

Nya styrelseledamöter - inställt
Hur fungerar arbetet i och mellan Föreningar, Distrikt och Förbund?
Föreningsstadgar

Distriktsstämma 2021
Preliminär mötesplats för distriktsstämman den 24 mars 2021 är Flygvapenmuseum i Linköping.

Publicerades: 04 juli 2020 Uppdaterades: 18 november 2020