Styrelsen

Uppdaterades: 23 maj 2018 Skriv ut

Gunilla Werneström

Ordförande

MariAnne Pettersson

Vice ordförande

Annika Gunnarsson

Sekreterare

Sune Lang

Ledamot

Siv Kanon

Ledamot

Börje Gustafsson

Ledamot

Kerstin Jönsson

Ledamot

Sören Hjalmarsson

Ledamot

Per Aspeli

Ledamot

Publicerades: 25 januari 2017 Uppdaterades: 23 maj 2018