Funktionärer

Uppdaterades: 25 januari 2017 Skriv ut

Birgitta Wallbom

Folkhälsa

Gunnel Lindgren

Läkemedel

Kerstin Jönsson

Utbildning

Ann-Charlotte Gustafsson

Resor

Sven-Olof Hellgren

Trafik

Gunilla Werneström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Gunnar Olsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Siv Kanon

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Börje Edberg

Webbredaktör

Mats Otterström

MiRiaM-Medlem

Annika Gunnarsson

MiRiaM-Medlem

Eva-Marie Edberg

MiRiaM-Medlem

Ulf Grell

Pensionärsråd-RPR-KPR

Margareta Davidson

Pensionärsråd-RPR

Maud Rattenborg

Pensionärsråd-RPR

Sonja Cederlöf

Pensionärsråd-KPR,Valberedning

Boris Bergström

Revisor

Martin Östlund

Revisor

Jan-Olof Forsling

Valberedning, sammankallande

Anders Edgren

Valberedning

Marianne Isaxon

Valberedning

Anniette Lindvall

Valberedning

Johnny Molander

Valberedning

Publicerades: 25 januari 2017 Uppdaterades: 25 januari 2017