Funktionärer

Uppdaterades: 14 maj 2018 Skriv ut

Birgitta Wallbom

Folkhälsa

Gunnel Lindgren

Läkemedel

MariAnne Pettersson

Hörsel och syn samt mässor

Sune Lang

Mässor samt rekrytering

Kerstin Jönsson

Utbildning

Sören Hjalmarsson

Utbildning

Ann-Charlotte Gustafsson

Resor

Per Aspeli

Trafik och säkerhet

Börje Gustafsson

Lokala förmåner

Gunnar Olsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Siv Kanon

Rekrytering

Börje Edberg

Webbredaktör

Annika Gunnarsson

MiRiaM-Medlem

Eva-Marie Edberg

MiRiaM-Medlem

Ulf Grell

Pensionärsråd-RPR

Margareta Davidson

Pensionärsråd-RPR

Sonja Cederlöf

Pensionärsråd-KPR,Valberedning

Maud Rattenborg

Pensionärsråd-RPR

Boris Bergström

Revisor

Martin Östlund

Revisor

Arne Augustsson

Valberedning, sammankallande

Åsa Mattsson

Valberedning

Marianne Isaxon

Valberedning

Annika Thestad

Valberedning

Gunnar Olsson

Valberedning

Sten Granström

Valberedning

Publicerades: 25 januari 2017 Uppdaterades: 14 maj 2018