Kallelse och dokument till distriktets årsstämma i Nora

Stämman hålls på Bryggerikrogen, Kvarteret Bryggeriet i Nora