Följ med Örebro City till Västanå Teater lördag 24 augusti

Västanå Teater i Sunne visar Herr Arnes penningar

Se hela resebeskrivningen här.

Anmälan senast 24 juli till Ingrid Gustafsson på tel 070-280 61 63
eller på e-post till ingridgson48@gmail.com.
Betalning senast 31 juli till bg 890-4617, SPF Seniorerna Örebro City