Årsstämma 2024

SPF Seniorernas distriktsstämma äger i år rum i Nora den 18 april.

Årsstämman 2024 äger rum den 18 april  och är förlagd till Bryggerikrogen, Nora.

Motion till ordinarie stämma kan väckas av medlem eller förening.
Motion från medlem ska ges in till den egna föreningen för yttrande av föreningsstyrelsen. Föreningen överlämnar därefter motionen med yttrande till distriktet senast 4 veckor före stämman. Motion som väcks av förening ska ges in till distriktet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars. 

Kallelse och handlingar kommer senare.

Styrelsen för SPF Seniorerna Örebrodistriktet.