Kulturdag

OBS! SPF:s Kulturdag som skulle ha varit den 28 april 2022 är framflyttad till hösten. Ny information om dagen samt nytt datum meddelas senare i höst.

Med Vänlig Hälsning
SPF Seniorerna Örebrodistriktet

Vi öppnar portarna kl 9.00 och du är välkommen att bl.a. se på Ted Ströms tavelutställning. Själva programmet börjar kl. 10.00 och vi får bl.a. annat lyssna till trubaduren Ted Ström, elever från Karl Johanskolan, Bo Hallmén som visar film samt Lars-Åke Carlsson från SPF Förbund.

Läs mer