Årsmöte 2022

Måndagen den 14 mars samlades drygt 60 medlemmar i Tingsgården för att genomföra ett lite försenat årsmöte.
En styrelse valdes och det var den gamla styrelsen som fick förnyat förtroende. Ordförande blev Ove Trygg, sekreterare Gunilla Säretun och kassör Yvonne Björkman. Övriga ledamöter blev Lena Bergstedt, Håkan Löthgren och Åke Säretun. Till suppleant valdes Anders Rolf.
Det valdes även till övriga funktioner, och det gick att tillsätta alla poster med ett undantag. Det gick tyvärr inte att välja någon valberedning,men det får bli ett aktivt sökande under nästa år att få ihop personer till detta uppdrag.
Eventuellt kommer föreningen att behöva höja medlemsavgiften något, samt att ta lite mer betalt för vissa evenemang, och det rådde enighet om detta.
Styrelsen uppmanade även alla att komma med förslag på aktiviteter.
Föreningen bjöd på semla och kaffe, vilket var mycket uppskattat.
Att kunna ses igen kändes fint, och det surrade av samtal runt fikaborden.
Det bjöds även på fin underhållning av Lasse Almkvist, som levererade populära melodier genom dragspelsmusik och sång.
Publiken var med på noterna och sjöng och klappade takten.