Årsmöte i Tingsgården 2021

Måndag den 7 juni hölls årsmöte i Tingsgården

Årets årsmöte har mycket försenat hållits i Tingsgårdens trädgård.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöd föreningen på
kaffe och smörgås.
Avgående ordförande Gudrun Meijer Andersson avtackades med blommor och presentkort.
Ingen ny ordförande kunde väljas. Styrelsen åtog sig att dela på uppgiften.
Tomas Cardell underhöll med sång och musik