2022

Information och Vad har hänt

Verksamhetsberättelse för 2021
Antalet medlemmar vid årets slut 76.
Årsmötet för 2021 hölls på Bångbro Herrgård 2021-09-08 och 21 medlemmar deltog.

Styrelsen består efter årsmötet av Jacqueline Prinselaar, ordförande, Wera Pöchhacker, sekreterare, Birgitha Hedin Hermansson, kassör, Diana Clifford och Thomas Björck.
Under året har 9 styrelsemöten hållits, varav ett Zoom möte, veckan innan månads-mötena, som hade olika föreläsare.
Föreningen har representerats i en föreningsträff – hälsosamt liv den 15.12.
Under Friskvårdsdagarna 18 – 20.8 för pensionärer i Ljusnarsbergs kommun på Bångbro Herrgård, deltog SPF tillsammans med PRO.
I oktober höll Gertrud Axelsson en guidning på vita viner med ett 20-tal deltagare.
Den 5.10 deltog SPF på Stjärnfors Golfklubb för information och ”prova på”
Håkan Mossberg guidade på 3 historiska promenader i Kopparberg under april.
I begränsad omfattning spelades även under året bowling, minigolf och gjordes promenader.
Anslagstavlor för SPF-information har satts upp på ICA och Lådan.

Kopparberg 2022.01.10

Wera Pöchhacker, Jacqueline Prinselaar, Birgitha Hedin Hermansson,
Diana Clifford, Thomas Björck