Viktig upplysning!

Hej igen.

Fick just reda på att jag namngett fel föredragshållare till brand och säkerhet i hemmet, det är enhetschef Tony Ärlegård, Nerikes Brandkår som håller i det och ingen annan.
image6qrm.png

Men det är fortfarande Johan Sjöman som håller föredraget om hjärt och lungräddningen.