Om framtiden

Hej igen allihop.

Det mycket nu.
I och med de nya Covidrestriktionerna är månadsmötet 19 januari flyttat från Casselgården till OK-stugan, där vi kommer grilla. 
Jan Wallgren kommer ändå och berättar om kyrkans verksamhet. Tiden är densamma, kl.14.00
I och med detta är ingen anmälan nödvändig och detta kommer ske utan kostnad.

After Worken i slutet av januari är flyttad till ett senare datum, oklart vilket. Även detta p.g.a de nya restriktionerna.

Vi återkommer om februaris årsmöte vid ett senare tillfälle. Vi avvaktar vilka restriktioner som gäller vid mötestillfället.

Jag kan även berätta att resan till Hjalmar den 29 januari är inställd.

Resan till Falkenbergsrevyn är fullbokad.

Resan till Wien är flyttad från mars till 13 okt. Läs mer här.

Ja, det var väl allt.