Boule!

Hej.

Ni glömmer väl inte Boule på Bowlingen i morgon kl. 14.00.

Jag vill också påminna om sommarfesten den 18 juni, där sista anmälningsdag är den 11 juni.

De anmälda hittills är:

Britt-Marie Dahlberg

Eva-Karin Wennerström

Göran Dahlberg

Jonny Danielsson

Kicki Danielsson

Lennart Pedersen

Marita Hedman

Siw Hagelman

Ulf Hagelman

Så hittar du inte ditt namn här ovanför anmäl dig till:

Eva-Karin Wennerström mobil 073 876 3816
Keijo Johansson mobil 070 541 1613
Göran Palmqvist mobil 070 590 4950
Göran Dahlberg mobil   070 790 3914
eller maila endast till spf.laxa@gmail.com