8 april

Lucka 8


Prästerna gjorde processen kort,
alla häxor skulle bort,
på 1600-talet det i Sverige jäser,
elden under många häxor fräser,
när det under fötterna bränner,
det är klart att man erkänner,
fastspänd vid brinnande påle,
att man har samröre med Hin Håle.