23 jan - rättelse matrikel

Hej igen allihop,

Skickar detta eftersom det kommit fram att några uppgifter i medlemsmatrikeln inte stämde. Skillnaden från förra mejlet är alltså bara medlemsmatrikeln.

Länk till den rättade filen. Klicka här!