Lucka 6

Lucka 6

I Skara domkyrka hade man en brist
man saknade organist,
kyrkobesökarna tyckte detta var trist,
hur kan vi bristen avstyra?,
nu är goda råd dyra,
men Tomten med många strängar på sin lyra,
spelar många instrument,
det är vida känt,
när situationen blev prikär,
Tomten rustar för konsert,
så när vi andra ljuset tänt,
Tomten spelar kyrkoorgel i advent.