Lucka 3

Lucka 3


Tomten i dessa tider,
ut på böljan glider,
han törs ju inte handla längre,
för butiken känns numera allt trängre,
fiska är den rätta tekniken,
inte handla fisk i butiken,
så för att hålla sig frisk,
Tomten själv försöker fånga fisk,
denna gång dock inte över disk,
kan det bli en gös,
undrar han nervös,
för kommer han hem tomhänt,
blir han mindre korpulent,
då kapar Tomten sina leveranstider,
för han lättare genom skorstenen glider.