Jan Wallgren berättar om kyrkans verksamhet

I och med de nya Covidrestriktionerna är månadsmötet 19 januari flyttat från Casselgården till OK-stugan, där vi kommer grilla. 
Jan Wallgren kommer ändå och berättar om kyrkans verksamhet. Tiden är densamma, kl.14.00
I och med detta är ingen anmälan nödvändig och detta kommer ske utan kostnad.

Kyrkans verksamhet - Jan Wallgren

Barn- och ungdomsverksamhet, konfirmationssituationen
kyrkobesökandet  - vad händer, hur blir det för nästa generation
Vad vill människorna med kyrkan. Vilken roll ska den spela.
Caféer, sommar - och musikcafé. Jourhavande präst

19 januari kl. 14.00 på OK-stugans grillplats

Ingen anmälan

Om någon behöver skjuts till månadsmöten, kontakta Eva-Karin Wennerström