19 april - Grillparty

Grilla (med) en politiker. 
Onsdagen den 19 april Kl. 14 samlas vi vid OK-stugan för ett
Grill-party med Håkan Larsson (C) från politiken.
Anm. Senast 14 apr.
Kostnad: 60 kr
Vad som kommer bjudas på är ännu höljt i dunkel. Se här!

imagehsnbx.png