Årsmöte

22/3 -22:
Årsmöte 2022.
imagemupsg.png
SPF Seniorerna höll sitt årsmöte i Solbringens matsal den 22 mars med 65 st föranmälda personer. Siv Kanon hälsade alla välkomna. Till ordförande för dagens möte valdes Wiggo Öberg, som sekreterare valdes Gunnel Carlstedt. Efter sedvanlig information /genomgång av dagens agenda. valdes en ny styrelse där Siv Kanon fortsätter som ordförande, Per Aspeli som vice ordförande. Ett fyllnadsval gjordes av Jan Sjögren som ny styrelseledamot. Vid kaffet skedde lottdragning på inträdesbiljetten och kaffelotteriet. Efter detta fick alla delta i ett musikquiz som Wiggo Öberg på saxofon och klarinett tillsammans med Mikael Björk på kontrabas bjöd på. Det innehöll klassisk musik, pop och visor. Vi undrade över hur många som kände till att Charlie Chaplin inte bara varit både stum- och ljud filmstjärna utan även tonsättare.
Ett utförligare reportage kommer i aprilnumret av Månadsnytt.
Nya styrelsen:
imagez639h.png

 

Text Eva Sandström. Foto Jan Sjögren.
/