Reportage

Här presenterar vi reportage och referat från våra aktiviteter, samt berättelser från våra medlemmar.

22/11 -21:
Den 16 november höll Wiggo Öberg ett intressant föredrag hos Vetgiriga Veteraner om 
E-legitimation – vårt ID-kort på nätet
Han berättade om bakgrunden och utvecklingen av E-legitimation – vårt ID-kort på nätet. Av många upplevs digitala tjänster på internet som komplicerade. Många äldre har en inneboende rädsla för att göra fel och kanske inte vågar använda de verktyg som finns. 
Wiggo som varit delaktig i utvecklingen under sina år som anställd hos centrala myndigheter och på regeringskansliet, berättade om bakgrunden till både digitala tjänster över internet och tillkomsten av det vi idag kallar E-legitimation.
//

SPF UTFLYKT 21.11.12
SPF/KARLSKOGA startade en resa till Grythyttan, med ett första etappmål vid Kedjeåsgården, Siw Philipsson väntade med kaffe och dukade bord. Brödet kom tillsammans med resenärerna Siw passade på att ge information om Kedjeåsgården och Nolsokna byalag. När kaffet var urdrucket gick färden vidare mot Grythyttans gästgiveri. På hemvägen stannade resesällskapet vid Källmo gårdshandel där Lennart Johansson informerade om deras äggproduktion.
Text Eva Sandström