Om

SPF Seniorerna Karlskogas hemsida

Webbadress: www.spfseniorerna.se/karlskoga
E-post: 
karlskoga@spfseniorerna.se

Webbansvarig: Ulf Palmér
E-post: ulf.palmer@gmail.com

Antal medlemmar:
1/8 -22: 805 st

Antal besök på hemsidan.
1/7 -- 1/8 -22: Totala besök 943. Unika besök 268.

Föreningens Hemsidepolicy
>
Policy

Förbundets policy för hemsidor
>
Policy

Hemsidan skapades under 2021.

Om du önskar få texter / bilder publicerade på hemsidan, maila webbansvarig.

Systemuppdateringslogg:

   
16/8 -22 - Uppdaterade Agenda-sidan med länkar till Kontaktservice
- Aktiviteter/Pub/ Försedd med ingresstext
4/8 -22 - KPR-sidan uppdaterad med visuell uppdelning,
samt länk till Karlskoga kommuns KPR-sida
- Aktiviteter/Kultur uppdaterad med visuell uppdelning
21/7 -22 Resesidans olika kategorier har fått visuell uppdelning
12/7 -22 Infomail till medlemmarna att denna sida är föreningens oficiella hemsida
10/7 -22 - I menylisten: "Kalender" bytt till "Agenda", detta då "Kalender" är ett
  reserverat ord i utvecklingsmiljön.
- Sidan "Länkar" uppdaterad med ett att antal nyttiga IT-relaterade länkar
24/6 -22 Uppdaterat bild "huvudnyhet". Startsidan
22/6 -22 Reportagesidorna har fått visuell uppdelning. De olika texterna placeras  i seperata "block" 
9/6 -22 "Reportage / Bilder" har fått ny huvudrubrik "I backspegeln"
1/6 -22 Styrelsen beslutar att denna sidan är föreningens officiella hemsida.
27/5 -22 "Aktiviteter/Kultur" uppdaterad med ytterligare länkar
19/5 -22 "Länkar/IT" kompletterad med länk till "Digitalhjälpen"
10/5 -22 "Reportage/bilder" och "Aktiviteter" har fått kompletterad ledtext.
27/4 -22 Sidan "Lathunden" kompletterad med bild.
  Sidrubriken "Ordförande har ordet" ändrat till "Ordförandens tankar". Sidan kompletterad med ledtext.
23/4 -22 Sidan "Länkar" har delats upp i kategorier.
19/4 -22 "Reportage/Bilder" har fått tillbakalänk.
15/4 -22 Uppdaterad hantering av digital version av Månadsnytt
  Kalendern kompletterad med Seniorgympa.
10/4 -22 Kalender fd. Aktivitetskalender, har flyttats upp till huvudmenylisten.
6/4 -22 Rubriken "Förmåner" har flyttats till "Länkar".
18/3 -22 Åtkomst till Digitala versionen av Månadsnytt.
   
15/10 -21 Sidans ramverk presenterat för styrelsen. Sidan under ständig uppdatering
    2021 Hemsidan konstrueras. Konstruktör/utvecklare: Ulf Palmér   


Har du synpunkter på hemsidans form och innehåll, kontakta webbansvarig.