Vår föreningslokal

Vår föreningslokal ligger på Hotellgatan 10 (ingång källaren baksidan).                                      
Vi kallar vår föreningslokal för SPF-Träffen eller bara "Träffen".
Lokalen består av två rum och ett pentry, samt kapprum. Det större rummet har plats för ett 20-tal i konferenssittning, fler i biografsittning. Främst använder vi den till styrelsemöten och mindre sammankomster.
Vid större event såsom Månadsmöten och Vetgiriga Veteraner använder vi oss av Servicehuset Solbringens aula/matsal.

Vi hyr ut lokalen till såväl föreningar som enskilda personer.
Kontakta vår expedition vid intresse.
Träffen kan hyras i ”block”;
Förmiddag kl. 8 – 12 
Eftermiddag kl.13 – 17
Kväll kl. 18 – 22
Hyra:
> För SPF Seniorernas verksamhet
   – 0-taxa
> Enskilda SPF Seniorerna medlemmar, grupper
   – 200 kronor per  ”block”,
      heldag 500 kronor
> Utomstående enskilda föreningar, organisationer, personer
   – 300 kronor per ”block”,
      heldag 700 kronor
/