Tidigare

Medlemmar som tidigare, under året, hedrats under "In Memoriam"
Harry Borg. 
Walda Lundin
Gunnar Nyman