45 års jubileum

Föreningens historia sammanfattades av Birgitta Hede.

45 års jubileum
Vid Vetgirga Veteraners träff i november, firade 80 medlemmar föreningens 45 års jubileum. Ordförande Siv Kanon hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till Månadsnytt förra redaktör Birgitta Hede.
Birgitta gav på ett föredömligt sätt en intressant tillbakablick på föreningens historia med både berättelser och bilder. 

imageavg.png
Birgitta tackades för sin presentation med en bukett blommor och därefter presenterade Eva Öberg dagens musiker Åke Norén och Per Westengen.
image8hv9sh.png
Åke har tonsatt dikter av Dan Andersson som de framförde, samt egna kompositioner. Publiken fick sjunga med i några kända melodier från 1960 talet. Vid fikat bjöds det på ”Afternoon Tea” och efter lottdragning på inträdesbiljetterna, så gavs information om kommande programpunkter resten av året. Eva Öberg tackade musikerna med varsin blomma och därefter bjöd de på extranumret ”I natt jag drömde”, där publiken sjöng med. 
Text Eva Sandström Foto Jan Sjögren