Bidrag från Socialstyrelsen

Föreningen har av Socialstyrelsen beviljats bidrag
för insatser "Mot ofrivillig ensamhet bland äldre"

Socialstyrelsen har beviljat SPF Seniorerna Karlskoga, 100 000 kronor i statsbidrag.
Statsbidraget beviljas för de mål, insatser i form av aktiviteter och förväntade resultat som föreningen avser att genomföra. 

Du som medlem är välkommen att komma med förslag och idéer på aktiviteter.