Lär dig känna igen en Stroke

Läs mer hur du kan känna igen STROKE och TIA genom att göra ett AKUT-test.
AKUT-test