Vår tidning Månadsnytt

Månadsnytt utkommer med 8 nr per år.                               Första numret utkom redan 1984.                          Initiativtagare till tidningen var Alf Bande.