Vår tidning Månadsnytt

Månadsnytt utkommer med 8 nr per år. Första numret utkom redan 1984. Initiativtagare till tidningen var Alf Bande.