Kommunala pensionärsrådet - KPR

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Karlskoga kommun

Våra representanter i KPR är Jan-Olof Forsling och Per Aspeli.

Information från senaste KPR-mötet (länk): 
> Kpr Kga

Information från distriktet och förbundet (länk):
> Nyhetsbrev pensionärsråd