Program

Programmet kommer att kompletteras med exakta datum och tider när vi vet hur Corona-restriktionerna blir. Kompletterande aktivitetsinformation finns på: http://spfkarlskoga.se/

Månadsmöten/medlemsmöten: 
Första tisdagen i månaden jämna veckor (mars - maj och sept - dec).
Plats: Solbringen, kl. 14.30
Anmälan till Exp. via mail eller telefon.

Vetgiriga veteraner (öppet för alla):
Tredje tisdagen i månaden jämna veckor (jan - apr och sept - dec)
Plats: Solbringen, kl. 14.30.
Anmälan till Exp. via mail eller telefon.

Pub-aftnar, resor etc  
Annonseras på Hemsidan och i vår tidning "Månadsnytt".

Mail: spfkarlskoga@telia.com     Telefon: 0739 773 706
/