Årsmöte 2021

På grund av pandemin så hölls årets årsmöte genom poströstning.  Ett 20-tal medlemmar skickade in sina svars/röstningsblanketter. Hela styrelsen omvaldes. För övrigt var hela årsmötesprogrammet kraftigt nerbantat av praktiska skäl. Förfaringssättet var detsamma som många föreningar i landet tillämpat och var dessutom sanktionerat av Riksförbundet.