Månadsmöte maj

Måndag 6 maj månadsmöte kl 14:00 Församlingshemmet med Kyrkomusiker Carl Bäckman Kûnkel.

Att vara Kyrkomusiker - Carl Bäckman Kûnkel, kantor i Nora kyrka berättar och ger oss smakprov. Medverkar gör också kyrkoherde Tomas Rådehed.

Vid månadsmötet bjöds vi ett 25-tal deltagare på något så ovanligt som orgelmusik från två orglar i Tyskland. Den som stod för detta konststycke var Nora bergslagsförsamlings kantor, som på ett mycket medryckande och uppskattande sätt förde oss in i orgelns mysterium. Genom inspelning "pipa för pipa" från dessa två orglar i Tyskland och som sedan överfördes till elektronisk orgel fick vi både lyssna till orgelmusik och få en förståelse för orgelbyggarens hantverkskunskap. 
Carl själv är uppvuxen med en organist som mamma och en orgelbyggare som pappa, kunde visa oss via egenhändigt hopsatt modell av en orgel hur själva mekanismen är uppbyggd.
Nästa gång vi lyssnar på orgelmyusik har vi fått ännu en dimension.
Vid mötet fick vi också stifta närmare bekanstskap med församlingens nya kyrkoherde Tomas Rådehed, som gav oss en kort introduktion till hur han ser på församlingens arbete. Tomas flyttar dessutom tillsammans med sin familj in i Noras vackra prostgård.

Mötet avslutades med kaffe och gofika!