Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Club Skoga Nora
                                             år 2021


Medlemsantalet vid årsskiftet 116 st.

Ekonomi
Inga stora förändringar jämfört med föregående år,


Aktiviteter för medlemmar
På grund av covid-19 pandemin har verksamheten varit vilande under våren 2021.
Några i styrelsen har ringt samtal till medlemmar för att ge stöd i ensamheten.
Årsmötet 2021 genomfördes ad capsulam med röstsedlar utskickade digitalt eller med post.
Styrelsemöten under sommaren förberedde ett höstprogram som skickades ut till medlemmarna i juli månad.
I augusti ordnades seniorkollo av Nora kommun och detta avslutades med en dag för alla +65 i Nora Folkets Park där Club Skoga deltog med information om föreningen.
I början på september anordnades en resa till Frödings Alsters herrgård och till Lars Lerins Sandgrund. Resan betalades till stor del av statliga “coronapengar” som föreningen sökt. På bussresan till Alster berättade museiintendent Barbro Järliden om Fröding och på Sandgrund hade vi en guidad visning och tid att bese utställningen. Resan blev mycket uppskattad och föreningen fick några nya
medlemmar.
7 oktober startade föreningen upp medlemsmötena i Församlings-hemmet igen med Afternoon Tea med läckra bakverk, sandwich, scones och choklad- och blåbärsbakelse.
4 november föreläste Barbro Järliden om Selma Lagerlöf. Här inbjöds medlemmarna till en kortare bokcirkel under våren och i maj planeras en resa till Mårbacka.
9 december avlutades hösten med jultallrik och underhållning på fiol av några av Kulturskolans yngsta musiker. Ett lotteri avslutade julfesten.


Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under verksamhetsåret.
Föreningen har representation i Distriktsstyrelsen, Regionens Pensionärsråd (RPR) och kommunens Pensionärsråd

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av


Anniette Lindvall                                        Ordförande
Birgitta Borg                                              Vice ordförande
Gunnel Andersson                                    Sekreterare
Stig Theodorsson                                      Kassör
Britt Alderholm                                           Ledamot
Erna Ljunggren                                         Ledamot


Valberedning
Styrelsen


Revisor
Birgitta Persson


Styrelsen tackar alla medlemmar för 2021 och ser fram emot 2022
Ett stort tack till våra sponsorer


Styrelsen