April 22

Äldres munhälsa

Medlemsmötet 7 april 2022 handlade oom "vikten av att vårdasin munhälsa". Regionens representant Tandhyginisten Johanna informerade ett 17- tal medlemmar om vår munhälsa. Upprinnelsen till sjukdomar startar ofta med trasiga tänder och eller dålig rengöring av tänder och tandfickor. Därför startar Folktandvården med att kalla barn i tidig ålder. Upp till 23 års ålder är tandvården fri kostnadsmässigt för de unga. Har man som vuxen eller äldre en större kostnad för en kostsam åtgärd av sina tänder, får man ansöka om en rabatt över ett visst belopp med hjälp av sin tandläkare. Vi fick ta del av rekommenderade antal tandborstningar per dygn. En sträng på 2 cm tandkräm rekommenderas. Munvatten att skölja med efter tandborstning rrekommenderades. Muntorrhet togs upp och goda råd gavs med anledning av detta. Som avslutning fick deltagarna en fin tandborste. Johanna fick vårblommor för ett intressant föredrag.

Vid pennan/ Aniette Lindvall