Månadsmöten 2021

OBS! Ny möteslokal den 14 oktober!

Månadsmöte den 14 oktober i Axbergs församlingshem

Torsdagen den 14 oktober träffades drygt 60 medlemmar i Axbergs församlingshem. Nu känns det bra att åter kunna träffas och umgås.
Ordförande Anna hälsade alla välkomna. Föreningen har just nu 183 medlemmar och medlemsavgiften kommer fortsättningsvis att vara 250 kronor.
Radiohjälpen tackade för 1 000 kronor som vi samlade in på årsmötet.
Orsaken till att många kommit till mötet var inte bara för att umgås. Vi hade också en spännande föredragshållare. Elisabeth Norlinder berättade om ”Byar som försvann”. Byarna som Elisabeth berättade om var Vivalla, Ökna och Lundby.
Vi fick höra berättelsen om skolvägen från Hjärsta skolan till Ökna. Byarna låg nära det som i dag heter Boglundsängen. Det fanns tre trädgårdsmästare efter Kåvivägen. Barnen fick ibland följa med och ”torga” i Örebro. Så småningom köpte Örebro kommun in gårdarna och många byggnader revs.
Vi tackade för en spännande berättelse och det var många av åhörarna som också hade upplevelser från byarna.
Nästa möte är den 11 november i Ervalla församlingshem. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsmöte den 11 november  i Ervalla församlingshem*

Musikqvizz med Rolf Eriksson och Ebbe Börjesson.

Månadsmöte den 9 december  i Axbergs församlingshem*

Avslutning i kyrkan med Simon Richardsson och julklappsbyte.

Månadsmötena börjar kl 14. Mötesplatserna förutsätter att FHM:s riktlinjer ej ändras. 

 *Platsen kan komma att ändras pga att kyrkans planering ej är klar.

På tisdagarna spelar vi, vid bra väder, boccia på Dyltavallen i Ölmbrotorp med start kl 14.Tid och program meddelas i NA och på månadsmötena.

Uppsatta aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Månadsmöte den 13 januari 2022