Årsmöte 2021

Den 9 september 2021, kl 14.00 i Lundhagskyrkan

Årsmöte 2021

SPF Seniorerna Axberg-Ervalla. Torsdagen den 9 september genomfördes årsmötet i Lundhagskyrkan
Mötet har fått skjutas upp men kunde äntligen genomföras. 45 medlemmar deltog. Ordförande Anna Nederfeldt Wiborg hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes men musikunderhållning. Lotta Martinsson underhöll med sång och musik.
Lotta sjöng sånger från 50- 60 och 70-talet och vi kunde alla njuta och minnas.
Till mötesordförande valdes Ebbe Lindblom och till sekreterare Ingmarie Jansson.
Verksamhetsberättelsen ser annorlunda ut för år 2020. Vi hann genomföra två månadsmöten, innan allt stängdes ner, men vi har satsat på naturvandringar i våra närområden under sakkunnig ledning av Rolf Eriksson.
På Dyltavallen i Ölmbrotorp samlade även Ing-Marie Nytting vid 14 tillfällen cirka 20 personer som har spelat boccia.
Hans Axelsson hade en genomgång av föreningens ekonomi.
Anna Nederfeldt Wiborg omvaldes till ordförande. Hans Axelsson omvaldes till kassör och Ingmarie Jansson valdes till sekreterare.
Övriga ledamöter är Ingrid Jansson, Rolf Eriksson, Uno Hallblom, Birgitta Lindblom och nyval av Ulla Larsson och Karin Lindenius.
Vid kaffet samlades 1 000 kronor in till Världens barn.

10 februari 2022 Årsmöte