Ombud och funktionärer

Ombud och funktionärer utses vid föreningens årsmöte.