Styrelsen m.fl i SPF SENIORERNA Kumlabygden

Uppdaterades: 30 april 2020

Styrelsesammansättning 2020

  • Från vänster: Lennarth Helgesson, Sten Granström, Håkan Emanuelsson, May Pettersson, Gerd Gullberg Johnson, Stig Blomqvist och Barbro Backlund.

Ordförande      Stig Blomqvist (ny)          076-8024167
E-post:   stig.blomqvist@hotmail.com
V. ordförande   Lennarth Helgesson        070-5459399
E-post:   lennarth.helgesson@gmail.com
Sekreterare      Sten Granström                073-2270991
E-post:   sten.granstrom@telia.com
Kassör              Håkan Emanuelsson(ny) 070-6732223
E-post:   hakan.emanuelson@gmail.com
Ledamot           May Pettersson                 070-5312872
E-post:   may.p@telia.com
Ledamot           Barbro Backlund (ny)      073-4331888
E-post:   barbro.backlund3@gmail.com
Ledamot           Gerd Gullberg Johnson   070-5243846
E-post:   gerd.gullberg.johnson@gmail.se

Revisorer: Karl-Åke Folkesson, Sören Johansson, Christina Sandberg

Webbmasterfunktion/Hemsidan: Sten Granström 070-227091 och

Medlemsregisteransvarig: Claes & Kerstin Ståhlbom 019-578484

Publicerades: 20 december 2016 Uppdaterades: 30 april 2020