Styrelsen m.fl i SPF SENIORERNA Kumlabygden

Styrelsesammansättning 2021

  • Från vänster: Sten Granström, Stig Blomqvist, Barbro Backlund, Laila Källander, May Pettersson och Åke Sundberg. På bilden saknas Håkan Emanuelsson

Ordförande      Stig Blomqvist                   076-8024167
E-post:   stig.blomqvist@hotmail.com
V. ordförande   May Pettersson                   070-5312872
E-post:   may.p@telia.com
Sekreterare      Sten Granström                073-2270991
E-post:   sten.granstrom@telia.com
Kassör              Håkan Emanuelsson        070-6732223
E-post:   hakan.emanuelson@telia.com
Ledamot           Åke Sundberg (ny)            070-2636001 
E-post    akesundberg45@hotmail.com 
Ledamot           Barbro Backlund              073-4331888
E-post:   barbro.backlund3@gmail.com
Ledamot          Laila Källander (ny)             072-2860690
E-post:   skogsbacken29@gmail.com

Revisorer: Karl-Åke Folkesson, Sören Johansson, Christina Sandberg

Webbmasterfunktion/Hemsidan: Sten Granström 070-227091 och Åke Sundberg 070-2636001

Medlemsregisteransvarig: Claes & Kerstin Ståhlbom 019-578484