Kommunalt Pensionärsråd KPR - Väntjänsten

Uppdaterades: 25 mars 2019

SPF Kumlabygdens motto är: " Värdig vård, omsorg och bemötande till de behövande och anhöriga"

Kumla kommuns Pensionärsråds, KPR,  (fd.Sociala rådets) uppgift är att bevaka och initiera ärenden som gäller generellt för de äldre och funktionshindrade.

KPR har en tillsatt Tillgänglighetsgrupp som granskar byggnadsritningar till offentliga lokaler i Kumla.

Talesombud ska svara på enskilda frågor och ärenden.

Väntjänsten består av olika delar; telefonjour, områdesträffar, brukarråd och besöksgrupp.

Om du undrar över något så ring till någon av SPF:s representanter, se i programbladet.
Du kan även få mer upplysning i ditt områdesblad.

Valda ombud afrån Spf till Kumla kommuns Pensionärsråd och Talesombud:
Gerd Gullberg Johnson 070-5243846 och Kerstin Lundqvist Eriksson 019-579923

Publicerades: 02 december 2016 Uppdaterades: 25 mars 2019