Kommunalt Pensionärsråd KPR - Väntjänsten

Uppdaterades: 30 april 2020

SPF Kumlabygdens motto är: " Värdig vård, omsorg och bemötande till de behövande och anhöriga"

Kumla kommuns Pensionärsråds, KPR,  (fd.Sociala rådets) uppgift är att bevaka och initiera ärenden som gäller generellt för de äldre och funktionshindrade.

KPR har en tillsatt Tillgänglighetsgrupp som granskar byggnadsritningar till offentliga lokaler i Kumla.

Talesombud ska svara på enskilda frågor och ärenden.

Väntjänsten består av olika delar; telefonjour, områdesträffar, brukarråd och besöksgrupp.

Om du undrar över något så ring till någon av SPF:s representanter, se i programbladet.
Du kan även få mer upplysning i ditt områdesblad.

Valda ombud från Spf till Kumla kommuns Pensionärsråd (KPR) är: 
Gerd Gullberg Johnson 070-5243846 och Barbro Backlund 073-4331888

Talesombud är: Barbro Backlund 073-4331888 och Elisabet Jonson 019-560456

Publicerades: 02 december 2016 Uppdaterades: 30 april 2020