Idésida SPF

Idégruppsarbete har pågått under 2016 för att titta på eventuella förbättringar av SPF Kumlabygdens verksamhet.

Sammanställning av Idégruppens förslag  kan läsas här.

Idégruppen har bestått av 9 medlemmar från SPF Kumlabygden.