Årsmöte 2022

Årsmöte hålls onsdagen den 23 februari 2022 i Fylstakyrkan

Årsmöteshandlingar enligt nedan kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet men även ses här allt eftersom de blir klara.
1. Kallelse/Dagordning   Klicka här
2. Verksamhetsberättelse för 2021  Klicka här
3.  Verksamhetsplan för 2022   Klicka här
4.  Balansräkning för 2021    Klicka här
5.  Resultaträkning för 2021  Klicka här
6.  Budget för 2022   Klicka här
7.  Revisorernas berättelse  Klicka här
8.  Valberedningens förslag styrelse m.m  Klicka här